Giới thiệu về phương pháp đầu tư tăng trưởng Canslim

—————————————————

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG?

Hãy đăng ký Email để nhận tài liệu phương pháp đầu tư tăng trưởng Canslim

1. Chia sẻ đầu sách cần đọc

2. Bài học thực chiến

3. Nhận thông tin tham dự Meetup do iTrade tổ chức

4. Đăng ký khóa học nâng cao

Gửi bình luận 11 bình luận
  • Phương pháp Canslim và ứng dụng trong đầu tư ở Việt Nam