Cafe talk: Phương pháp lọc cổ phiếu vàxây dựng short list chuẩn CANSLIM - part 3

—————————————————

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG?

Hãy đăng ký Email để nhận tài liệu phương pháp đầu tư tăng trưởng Canslim

1. Chia sẻ đầu sách cần đọc

2. Bài học thực chiến

3. Nhận thông tin tham dự Meetup do iTrade tổ chức

4. Đăng ký khóa học nâng cao

Gửi bình luận 0 bình luận
  • Cafe talk: Phương pháp lọc cổ phiếu vàxây dựng short list chuẩn CANSLIM - part 1

  • Buổi trò chuyện - chia sẻ về thị trường trong cộng đồng đầu tư tăng trưởng CANSLIM!!! part 2

  • Buổi trò chuyện - chia sẻ về thị trường trong cộng đồng đầu tư tăng trưởng CANSLIM!!! part 3

  • Cafe talk: Phương pháp lọc cổ phiếu vàxây dựng short list chuẩn CANSLIM part 2

  • Buổi trò chuyện - chia sẻ về thị trường trong cộng đồng đầu tư tăng trưởng CANSLIM!!! part 1

  • Coffee Talk gặp nhau cuối tuần

  • Coffee Talk : Phương pháp lọc cổ phiếu & Xây dựng short list chuẩn CANSLIM - part 1