Bài 2 : Cách xác định đáy của thị trường

—————————————————

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG?

Hãy đăng ký Email để nhận tài liệu phương pháp đầu tư tăng trưởng Canslim

1. Chia sẻ đầu sách cần đọc

2. Bài học thực chiến

3. Nhận thông tin tham dự Meetup do iTrade tổ chức

4. Đăng ký khóa học nâng cao

Gửi bình luận 0 bình luận
  • Cách xác định điểm mua theo Phương pháp CANSLIM

  • Cách xác định đỉnh thị trường theo phương pháp CANSLIM

  • Hành động với 4 trạng thái của thị trường theo Phương pháp Canslim

  • Wiliam O'Neil nhà sáng lập ra phương pháp đầu tư Canslim!!

  • iTrade - Hỗ trợ & Kháng cự có ý nghĩa gì trong đầu tư,,,

  • Tầm quan trọng của đọc biểu đồ Chứng khoán