• iTrade - Hỗ trợ & Kháng cự có ý nghĩa gì trong đầu tư,,,

    07/08/2019 iTrade - Cộng đồng nhà đầu tư tăng trưởng số 1 Việt Nam Để cập nhật danh mục cũng như sử dụng những tính năng cao cấp của iTrade.vn mời quý NĐT mở tài khoản tại http://itrade.vn/register.html

  • Tầm quan trọng của đọc biểu đồ Chứng khoán

    28/06/2019 Bạn cần tìm kiếm những mô hình khác nhau khi tiến hành phân tích kỹ thuật. Trong bài này, William O’neil thảo luận một số mô hình cơ bản và đề cập những lỗi nhà đầu tư tránh mắc phải khi đọc biểu đồ.