• Bài 2 : Cách xác định đáy của thị trường

  25/12/2019 iTrade- Cộng đồng đầu tư tăng trưởng Canslim. Để tiếp tục theo dõi các bản tin Video mời quý NĐT đăng ký tại http://itrade.vn/meetup.html. Để trải nghiệm các tính năng của hệ thống iTrade mời đăng ký tại http://itrade.vn/register.html Thông tin liên hệ: Hotline: 083.789.4789 https://zalo.me/g/utrhms105 Email: cskh.itrade@gmail.com Website : http://itrade.vn/home.html Page: https://www.facebook.com/Itrade.vn

 • Cách xác định điểm mua theo Phương pháp CANSLIM

  22/12/2019 iTrade- Cộng đồng đầu tư tăng trưởng Canslim. Để tiếp tục theo dõi các bản tin Video mời quý NĐT đăng ký tại http://itrade.vn/meetup.html. Để trải nghiệm các tính năng của hệ thống iTrade mời đăng ký tại http://itrade.vn/register.html Thông tin liên hệ: Hotline: 083.789.4789 https://zalo.me/g/utrhms105 Email: cskh.itrade@gmail.com Website : http://itrade.vn/home.html Page: https://www.facebook.com/Itrade.vn

 • Cách xác định đỉnh thị trường theo phương pháp CANSLIM

  22/12/2019 iTrade- Cộng đồng đầu tư tăng trưởng Canslim. Để tiếp tục theo dõi các bản tin Video mời quý NĐT đăng ký tại http://itrade.vn/meetup.html. Để trải nghiệm các tính năng của hệ thống iTrade mời đăng ký tại http://itrade.vn/register.html Thông tin liên hệ: Hotline: 083.789.4789 https://zalo.me/g/utrhms105 Email: cskh.itrade@gmail.com Website : http://itrade.vn/home.html Page: https://www.facebook.com/Itrade.vn

 • Hành động với 4 trạng thái của thị trường theo Phương pháp Canslim

  29/11/2019 Bạn có thường gặp khó khăn trong việc đánh giá xem diễn biến hiện tại của thị trường tăng hay giảm? Xu hướng thị trường đã thay đổi hay chưa? Thời điểm này nên mua hay bán cổ phiếu? Bài viết này tôi sẽ chia sẻ với bạn một phương pháp đơn giản mà vô cùng hiệu quả xác định thị trường theo 4 trạng thái cơ bản. Ứng với mỗi mỗi trạng thái sẽ có cách thức quản trị tài khoản phù hợp.

 • Wiliam O'Neil nhà sáng lập ra phương pháp đầu tư Canslim!!

  17/09/2019 William O'Neil là người tiên phong đầu tiên sử dụng máy tính như một công cụ đầu tư. Dựa trên nghiên cứu của mình, William O'Neil đã phát triển chiến lược CANSLIM, tạo lợi thế giúp ông vượt trội so với các nhân viên môi giới khác trong công ty của ông.