Tổng hợp những câu hỏi về danh mục"i-Swing" và danh mục "i-Growth" của hệ thống iTrade.vn

Danh mục mẫu là gì và iTrade có bao nhiêu danh mục mẫu?

Hiện tại hệ thống có 2 danh mục mẫu là : i-Swing và i-Growth

i-Swing : Danh mục này được áp dụng các quy tác của Hệ thống đầu tư CANSLIM để tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư qua việc lướt sóng các nhịp tăng giá trong ngắn hạn của thị trường. Hầu hết các giao dịch sẽ có mục tiêu tăng khoản 10% và hạn chế rủi ro ở mặt trái với mức dừng lỗ khoảng 3%

i-Growth : Danh mục này bao gồm danh sách các cổ phiếu đủ tiêu chuẩn CANSLIM và được thêm vào danh sách trên một đột phá thích hợp từ các trụ của họ (mức kháng cự). Mặc dù có thể có nhiều cổ phiếu đủ điều kiện cho các điều trên, chúng tôi đảm bảo rằng khuyến nghị tốt nhất và lý tưởng nhất trong số rất nhiều. Cổ phiếu bị xóa khỏi danh mục đầu tư mô hình khi chúng vi phạm quy tắc bán của chúng tôi hoặc khi chúng suy yếu về mặt kỹ thuật. Các nhà đầu tư có thể xem xét mua các cổ phiếu đó, khi chúng được thêm vào danh sách. Các bổ sung được thông báo thông qua các thông báo ứng dụng và e-mail. Khuyến cáo rằng các cổ phiếu được thêm vào, khi chúng nằm trong phạm vi giá từ 5 - 7% so với mức trục của chúng. Tương tự, nhà đầu tư có thể xóa cổ phiếu khi họ nhận được thông báo xóa, được gửi qua ứng dụng hoặc e-mail

Một cổ phiếu vào danh mục mẫu từ tuần trước giờ tôi có thể mua không?

 Mua đúng giải quyết một nửa vấn đề bán hàng của bạn. Phạm vi mua lý tưởng cho một cổ phiếu là khi nó được mua trong phạm vi giá 5-7% từ trục của nó. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng việc mua trong phạm vi 5-7%, cho phép bạn thực hiện hầu hết các điều chỉnh giá thông thường trong một cổ phiếu. Do đó, vui lòng đảm bảo rằng bạn chỉ mua cổ phiếu khi chúng được khuyến nghị và không được gia hạn quá 7% từ trục của chúng. Bạn cũng nên xem xét điều kiện thị trường hiện tại, ngay cả khi cổ phiếu có sẵn trong phạm vi mua. Có khả năng là hướng thị trường có thể đã thay đổi theo khuyến nghị của chúng tôi, và do đó, điều quan trọng là phải theo dõi xu hướng thị trường trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua mới nào. Nếu bạn thích một cổ phiếu trong danh mục đầu tư mô hình, nhưng đã bỏ lỡ việc mua nó, vì cổ phiếu không có sẵn trong phạm vi mua lý tưởng hoặc hướng thị trường không thuận lợi. Đừng lo. Thị trường chứng khoán cung cấp nhiều cơ hội về các cổ phiếu khác hoặc điểm vào mới vào cổ phiếu yêu thích của bạn.

Tôi nên sở hữu bao nhiêu cổ phiếu trong danh mục?

Các nhà đầu tư cá nhân với danh mục đầu tư lớn  không cần sở hữu nhiều hơn sáu hoặc bảy cổ phiếu được lựa chọn tốt. Đầu tư vốn nhỏ hơn nên xem xét chỉ nắm giữ ba hoặc bốn cổ phiếu. Khi bạn sở hữu số lượng cổ phiếu cần thiết và nếu một cơ hội hấp dẫn xuất hiện mà bạn nghĩ là thực sự tuyệt vời, bạn phải mua nhiều hơn chỉ bằng cách bán đi những khoản đầu tư kém hấp dẫn nhất của mình. Bạn càng sở hữu nhiều cổ phiếu, càng khó duy trì việc theo dõi chúng đúng cách. Vốn bổ sung có thể được sử dụng để trung bình các vị trí hiện có, khi các cổ phiếu đó thoát ra khỏi các cơ sở thích hợp. Mục tiêu là có một hoặc hai người chiến thắng lớn thay vì hàng tá lợi nhuận nhỏ.

Làm thế nào để biết cổ phiếu được thêm/ bớt khỏi danh mục đầu tư ?

Các cổ phiếu được thêm vào danh mục mô hình iTrade dựa trên sức mạnh cơ bản và kỹ thuật, sử dụng phương pháp CANSLIM. Mặc dù nhiều cổ phiếu có thể đủ điều kiện tiêu chí CANSLIM của chúng tôi, nhưng chúng được thêm vào Danh mục đầu tư mẫu, khi chúng thoát ra khỏi cơ sở của chúng (mô hình hợp nhất giá) và khi chúng đóng cửa mạnh gần các chốt (mức kháng cự trước đó). Các cổ phiếu bị xóa khỏi danh mục đầu tư mô hình khi chúng vi phạm các quy tắc bán của chúng tôi bao gồm các lần dừng lỗ (chúng tôi tuân theo quy tắc dừng lỗ 8-10%), và phá vỡ 50-DMA và 200-DMA với khối lượng lớn. Cổ phiếu cũng có thể được gỡ bỏ trên một tài khoản đặt lợi nhuận (20-25% hoặc cao hơn). Các cổ phiếu cho thấy sự yếu kém về kỹ thuật, mà không vi phạm nghiêm ngặt các quy tắc bán ở trên cũng được xem xét để loại bỏ. Cổ phiếu được thêm và loại bỏ, dựa trên sự biến động của thị trường. Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng ba trong số bốn xu hướng cổ phiếu cùng với thị trường chung. Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng giá đã được xác nhận, tín hiệu xanh vẫn còn là "?? để mua cổ phiếu mới. Tương tự, khi thị trường đang trong xu hướng giảm, chúng ta thường tránh thêm bất kỳ số lượng cổ phiếu nào vào danh mục mô hình.

Bạn có bao nhiêu cổ phiếu trong danh mục của iTrade và có nên mua tất cả các cổ phiếu trong danh mục mẫu ?

Số lượng cổ phiếu trong danh mục mô hình có thể dao động trong khoảng từ 1 đến 40. Danh mục mô hình đại diện cho cổ phiếu "Mô hình" và cách nhập chúng tại các điểm mua "Lý tưởng" của chúng. Mặc dù không nên thêm mỗi cổ phiếu danh mục đầu tư mô hình duy nhất vào danh mục đầu tư của bạn, các nhà đầu tư nên chọn những ý tưởng tốt nhất thu hút họ. Giữ một vài ý tưởng tốt có thể tạo ra lợi nhuận cần thiết, khi được mua tại các điểm mua thích hợp và khi các quy tắc bán hàng nghiêm ngặt được tuân thủ. Mặc dù danh mục đầu tư mô hình có thể có số lượng cổ phiếu cao hơn, lên tới 40, nhưng đây chỉ là một danh sách chỉ định về sàng lọc các cổ phiếu CANSLIM và nhập chúng vào các điểm mua lý tưởng của họ. Xin lưu ý, hiệu suất danh mục đầu tư mô hình đã đánh bại điểm chuẩn;Khi nào tôi có thể nhận được thông tin thêm mới hoặc loại bỏ cổ phiếu trong danh mục mẫu?Người dùng đã đăng ký được thông báo về bất kỳ bổ sung hoặc xóa đối với danh mục mô hình thông qua thông báo từ ứng dụng iTrade.vn và thông báo qua e-mail đến email đã đăng ký của người dùng. Ứng dụng và cảnh báo email chứa thông tin bao gồm giá thêm / xóa cho cổ phiếu, giới hạn thị trường, khối lượng, chi tiết ngành, nghiên cứu chứng khoán, v.v. Ngoài ra, người ta có thể tham khảo phần danh mục mô hình.

Làm thế nào để lọc ra những cổ phiếu theo tiêu chí cố định?

Tôi có thể thấy danh mục khuyến nghị của bạn ở đâu?

Làm thể nào có thể tạo danh sách 10 cổ phiếu hàng đầu thị trường?

Làm thế nào để tạo danh sách các cổ phiếu chuẩn CANSLIM?

Làm thế nào để lọc những cổ phiếu vượt đỉnh RS ?

Lợi nhuận bình quân của danh mục i-Swing là bao nhiêu?

Lợi nhuận bình quân của danh muc  i-Growth là bao nhiêu?

Làm thế nào để có thể lựa chọn 4-5 cổ phiếu từ danh mục mẫu?

Số lượng cổ phiếu trong danh mục mô hình có thể dao động từ 1 đến 40. Danh mục mô hình đại diện cho cổ phiếu "Mô hình" và cách nhập chúng tại các điểm mua "Lý tưởng" của chúng. Mặc dù không nên thêm mỗi cổ phiếu danh mục đầu tư mô hình duy nhất vào danh mục đầu tư của bạn, các nhà đầu tư nên chọn những ý tưởng tốt nhất thu hút họ. Giữ một vài ý tưởng tốt có thể tạo ra lợi nhuận cần thiết, khi được mua tại các điểm mua thích hợp và khi các quy tắc bán hàng nghiêm ngặt được tuân thủ. Mặc dù danh mục đầu tư mô hình có thể có số lượng cổ phiếu cao hơn, lên tới 40, nhưng đây chỉ là một danh sách chỉ định về sàng lọc các cổ phiếu CANSLIM và nhập chúng vào các điểm mua lý tưởng của họ. Vui lòng tham khảo Hiện tại Holdings-Gần điểm mua cho các cổ phiếu có thể hành động tại bất kỳ thời điểm nào. 

Tôi có thể đưa ra mức giá kỳ vọng và thời gian dự kiến giao dịch ?

Chúng tôi không đề xuất cổ phiếu dựa trên một khoảng thời gian cụ thể hoặc giá mục tiêu. Các đề xuất danh mục đầu tư mô hình của chúng tôi đã kéo dài trong vài ngày hoặc vài tuần hoặc thậm chí có thể mất vài tháng trước khi chúng tạo ra mức lợi nhuận mong muốn (mức đặt trước lợi nhuận 20-25%). Phương pháp CANSLIM tuân theo các quy tắc bán dưới đây. 
1. Dừng lỗ ở mức 8-10% dưới giá mua của bạn. 
2. Mức đặt phòng lợi nhuận 20-25%. 
3. Phá vỡ dưới mức hỗ trợ 50 hoặc 200 SMA của cổ phiếu với khối lượng lớn

—————————————————

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG?

Hãy đăng ký Email để nhận tài liệu phương pháp đầu tư tăng trưởng Canslim

1. Chia sẻ đầu sách cần đọc

2. Bài học thực chiến

3. Nhận thông tin tham dự Meetup do iTrade tổ chức

4. Đăng ký khóa học nâng cao

Gửi bình luận 0 bình luận
  • Đầu tư chứng khoán cần ít nhất bao nhiêu tiền?

  • Có nên theo học các khóa đào tạo về chứng khoán hay không?

  • Giao dịch ký quỹ (margin) là gì? Có nên giao dịch ký quỹ không?

<