S: Cung và cầu

1. "S" đại diện cho tiêu chí "Cung và cầu"

Theo phương pháp Canslim chữ "S" đại diện cho tiêu chí "Cung và cầu" Thể hiện sự tích lũy khối lượng lớn (mua) của các nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là những khoảnh khắc quan trọng như khi cổ phiếu hình thành và phá vỡ các mô hình giá.

2. Tầm quan trọng

Luật cung và cầu được thực hiện hàng ngày trên thị trường chứng khoán. Cầu mạnh đối với một lượng cung cổ phiếu sẵn có hạn chế sẽ đẩy giá cổ phiếu lên cao. Và lượng cung cổ phiếu lớn khi nhu cầu yếu sẽ khiến giá giảm.
 
Vậy làm thế nào để bạn đo lường được cầu về một cổ phiếu? Bắt đầu bằng cách kiểm tra khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày. Hãy tìm những ngày mà số lượng cổ phần được giao dịch cao hơn nhiều (hoặc thấp hơn) so với bình thường.
 
Nếu giá cổ phiếu tăng mạnh và khối lượng giao dịch tăng mạnh trên mức trung bình, điều đó cho thấy cầu đang áp đảo bên cung. Nó có nghĩa là các nhà quản lý quỹ tương hỗ và các nhà đầu tư tổ chức khác - những người chiếm phần lớn trong tất cả các giao dịch trên thị trường chứng khoán đang tích cực mua cổ phần. Và nhu cầu về thể chế mạnh mẽ đó là động lực thúc đẩy giá cổ phiếu lớn.

3. Cách tìm kiếm

Tìm kiếm trong bảng giá của itrade.vn: Trong phần "% đột biến kl 20 phiên", bạn có thể tìm thấy sự bùng nổ về thanh khoản của cổ phiếu so với trung bình khối lượng 20 phiên trước đó.
A/D Rating: Bằng việc sử dụng bảng xếp hạng, bạn có thể nhanh chóng xem liệu nhu cầu mạnh hay yếu so với cung trong một khoảng thời gian xa hơn bằng cách kiểm tra hành động về khối lượng giao dịch thông qua cột chỉ số “A/D Rating”.

4. Xếp hạng của iTrade.vn:

Chỉ số A/D Rating (Tỷ lệ tích lũy / phân phối): là chỉ số đo lường sức mạnh tương quan giữa mua và bán thể chế trong 13 tuần qua, với xếp hạng từ A (mua mạnh) sang E (bán mạnh).
 

—————————————————

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG?

Hãy đăng ký Email để nhận tài liệu phương pháp đầu tư tăng trưởng Canslim

1. Chia sẻ đầu sách cần đọc

2. Bài học thực chiến

3. Nhận thông tin tham dự Meetup do iTrade tổ chức

4. Đăng ký khóa học nâng cao

Gửi bình luận 0 bình luận
  • C: Thu nhập quý hiện tại

  • A: Tăng trưởng thu nhập hàng năm

  • N:Sản phẩm mới

  • Các thuật ngữ thường dùng trong hệ thống Đầu tư tăng trưởng Canslim

  • Base và các mẫu hình nến trong phương pháp Canslim,

<