I: Tài trợ của tổ chức

 

I: Sự quan tâm của tổ chức

  • Sự gia tăng về số lượng các quỹ sở hữu cổ phiếu trong quý gần đây
  • Được nắm giữ bởi các quỹ có tỷ suất lợi nhuận tốt hơn thị trường trong 3 năm qua.
  • KLGD bình quân hàng ngày từ 100.000 trở lên hoặc tổng giá trị giao dịch bình quân trên 500.000.000.

Tầm quan trọng

"Sự quan tâm của tổ chức" đơn giản chỉ đề cập đến quyền sở hữu của một cổ phiếu của các quỹ tương hỗ, các ngân hàng, quỹ lương hưu và các tổ chức lớn khác. Những nhà đầu tư chuyên nghiệp này có bộ phận phân tích nghiên cứu hàng ngàn cổ phiếu, do đó việc sở hữu của họ là xác nhận tốt để thấy họ mua một cổ phiếu mà bạn đang cân nhắc. Thậm chí còn tốt hơn để thấy số lượng quỹ tăng lên trong quý qua, vì nó cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với cổ phiếu đó.

Cách tìm kiếm

Bảng giá SCP: NĐT có thể tìm kiếm thông tin về số lượng quỹ nắm giữ cổ phiếu của doanh nghiệp thông qua bảng giá của hệ thông SCP. Theo thống kê của chúng tôi, để tìm thấy những tín hiệu của một cổ phiếu đang được sự quan tâm của các tổ chức, chúng ta cần lưu ý một số điểm sau.

Cổ phiếu đang có sự tích lũy (mua ròng) liên tục của các tổ chức trong một khoảng thời gian tương đối dài
Vì họ thường quản lý danh mục đầu tư với lượng vốn khá lớn, khối lượng nắm giữ hàng triệu cổ phiếu. Điều đó có nghĩa là quỹ cần phải có một khoảng thời gian nhất định để tích lũy cổ phiếu cho đủ số lượng cần nắm giữ. Nếu họ cố gắng mua tất cả những cổ phiếu đó trong một ngày, việc mua vào của họ sẽ đẩy giá cổ phiếu vượt lên mức mà họ sẵn sàng trả.

Vì vậy, thường phải mất vài tuần, thậm chí vài tháng, để một nhà đầu tư tổ chức mua đủ số lượng cổ phiếu cần thiết. Trường hợp tốt hơn, nếu hàng trăm quỹ đang mua cổ phiếu, khi đó sẽ mất nhiều tháng hoặc lâu hơn trước khi việc mua bắt đầu giảm bớt. Điều đó cho bạn cơ hội để giải ngân cổ phiếu cùng họ, lợi nhuận của bạn sẽ gia tăng khi các nhà đầu tư tổ chức lớn tiếp tục mua và đẩy giá cổ phiếu cao hơn.

Tập trung vào các cổ phiếu có thanh khoản tốt: Các cổ phiếu giao dịch trung bình ít hơn 100.000 cổ phiếu hoặc giá trị giao dịch dưới 500 triệu mỗi ngày được coi là "giao dịch nhỏ". Các nhà đầu tư có tổ chức có khuynh hướng tránh những cổ phiếu này vì khó có thể nắm giữ một lượng cổ phiếu lớn cần thiết và khó có thể vào và ra khỏi cổ phiếu mà không đẩy giá quá cao hoặc quá thấp.

Các cổ phiếu giao dịch thưa thớt cũng có thể biến động hơn các cổ phiếu có tính lỏng lớn (những cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao). Đó là bởi vì các cổ phiếu thanh khoản thấp mất ít vốn hơn để đẩy giá cổ phiếu biến động một cách đột ngột so với các cổ phiếu có thanh khoản lớn.

Vì vậy, như một quy luật chung, chúng ta nên tránh những cổ phiếu thanh khoản thấp và tập trung vào cùng một cổ phiếu mà các nhà đầu tư tổ chức đang mua.

  • L: cổ phiếu lãnh đạo và cổ phiếu đội sổ

  • S: Cung và cầu

  • N:Sản phẩm mới

  • A: Tăng trưởng thu nhập hàng năm

  • C: Thu nhập quý hiện tại

  • Phương pháp đầu tư CANSLIM

  • Thuật ngữ

ITrade.vn