Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 

Ở Việt Nam tồn tại hai sở giao dịch lớn nhất là sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh(HOSE) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội(HNX). Trong tương lai, Việt Nam sẽ thành lập sở giao dịch chứng khoán Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại 2 sở giao dịch HOSE và HNX.

Trên sàn giao dịch chứng khoán của mỗi quốc gia, có hàng nghìn các công ty được niêm yết giao dịch, và thật khó để bạn có thể theo dõi tất cả diễn biến của các cổ phiếu này để đánh giá chung xu hướng toàn thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Chính vì vậy, các chỉ số chung được xây dựng để theo dõi biến động của tất cả các cổ phiếu niêm yết mà nó đại diện. Ở Việt Nam, có hai chỉ số chính đó là chỉ số VNINDEX(đại diện cho tất cả các cổ phiếu giao dịch trên sàn hose) và chỉ số HNXINDEX(đại diện cho tất cả các cổ phiếu trên sàn HNX).

Khi bạn nghe hoặc đọc được trên các phương tiện thông tin đại chúng những đoạn tin tức có nội dung như "Thị trường hôm nay tăng(hoặc giảm)” điều đó có nghĩa rằng các chỉ số chung (VNINDEX, HNXINDEX) trong phiên giao dịch ngày hôm nay đang tăng(hoặc giảm) so với khoảng thời gian trước đó. Nói một cách khác, hầu hết các cổ phiếu mà hai chỉ số này đại diện cũng đang có diễn biến tăng giá(hoặc giảm giá). Ở Việt Nam, VNINDEX và HNXINDEX được các quỹ, chuyên gia, môi giới, nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ hàng ngày và là cơ sở quan trọng trong việc quyết định mua hay bán cổ phiếu trong danh mục của mình.

  • Ảnh hưởng của xu hướng thị trường đến danh mục đầu tư?

ITrade.vn