• Ảnh hưởng của xu hướng thị trường đến danh mục đầu tư?

    27/02/2019 "Bạn nhất định phải có một phương pháp đã được chứng minh, một phương pháp đáng tin cậy để xác định chính xác liệu bạn đang ở trong thị trường tăng hay giảm giá ... Đây là bài học quan trọng nhất bạn cần học nếu muốn ngừng thua và bắt đầu chiến thắng".

ITrade.vn