• Quản lý lợi nhuận đầu tư

    14/03/2019 Một trong những cảm giác tuyệt vời nhất là thấy giá cổ phiếu của bạn tăng lên. Nhưng bạn sẽ để nó tăng đến bao nhiêu để hiện thực hóa khoản lợi nhuân của mình? Trong xu hướng tăng trưởng ổn định của thị trường, chúng tôi thấy rằng: lợi nhuận tối ưu cho một khoản đầu tư giao động trong khoảng 20% -25%.

  • Quản trị rủi ro tài khoản

    14/03/2019 Có một nguyên tắc mà tất cả những nhà đầu tư đều công nhận “Giữ tiền quan trọng hơn kiếm tiền”. Để kiếm được tiền, trước hết hãy học cách bảo vệ số tiền bạn có, bởi nó là vốn liếng cho các kế hoạch đầu tư sau này của bạn, hết vốn bạn chẳng có gì cho dù bạn có tìm kiếm được cổ phiếu tốt đến đâu. Một cách đơn giản nhất để bạn đảm bảo không bao giờ mình để một mất mát nhỏ trở thành lớn hơn đó là hãy luôn bán cổ phiếu nếu nó giảm 7%-8% so với khoản đầu tư bạn đã trả cho nó

  • Tại sao phải xây dựng các quy tắc bán cổ phiếu

    13/03/2019 Sử dụng những quy tắc chọn lọc, mua và bán cổ phiếu sẽ giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận, cũng như giảm thiểu rất nhiều rủi ro đầu tư. Tuy nhiên, quy tắc thôi là chưa đủ, bạn cần phải tin tưởng và tuân thủ chúng.