• Phương pháp đầu tư tăng trưởng CANSLIM

    21/08/2019 Khi nào nên bán cổ phiếu? Đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư không hề nghĩ đến khi họ quyết định mua một cổ phiếu, việc không có một chiến lược rút lui rõ ràng đã khiến lợi nhuận của họ bị ảnh hưởng khá nhiều.

  • Vì sao chiến lược "đầu tư tăng trưởng" luôn luôn thắng?

    21/08/2019 Vì sao chiến lược "đầu tư tăng trưởng" luôn luôn thắng?Những cổ phiếu có đà tăng trưởng mạnh nhất chính là động lực kéo thị trường tăng điểm, do đó đầu tư vào đó mang lại hiệu quả cao nhất.

  • Thế nào là phương pháp đầu tư tăng trưởng?

    21/08/2019 Đầu tư tăng trưởng là một trường trong các chiến lược đầu tư chứng khoán tập trung vào sự tăng trưởng vốn của nhà đầu tư