• Theo Phương pháp CANSLIM "Cutloss" như thế nào là hợp lý nhất?

    29/11/2019 “ Chìa khóa để giao dịch thành công chính là kỷ luật trong cảm xúc. Nếu sự thông minh là chìa khóa, thì có cả đống người kiếm được tiền từ giao dịch rồi. Tôi biết điều này nghe hơi giáo điều. Nhưng lý do quan trọng nhất khiến người ta mất tiền trên thị trường tài chính đó là việc họ không cắt những khoản lỗ sớm " - Victor Sperande

  • Khi nào nên chốt lời cổ phiếu theo Phương pháp Canslim?

    21/11/2019 Một chiến lược hợp lý không nên khiến bạn băn khoăn khi bán cổ phiếu đi. Đầu tư thành công liên quan đến việc bán phòng thủ (hạn chế thua lỗ và bảo vệ các khoản lợi nhuận lớn) và bán tấn công (để khóa lợi nhuận trong khi cổ phiếu vẫn đang trong xu hướng tăng).