• Điểm mua tốt nhất theo Phương pháp CANSLIM?

  18/12/2019 Trong danh mục đầu tư của mình, bạn luôn muốn …. “Cổ phiếu hoạt động tốt nhất chiếm khối lượng nhiều nhất.” Một chiến lược mua bổ sung để gia tăng tỷ trọng mà không tăng quá nhiều giá mua trung bình sẽ giúp bạn đạt được điều trên.

 • Cách xác định đỉnh của thị trường theo phương pháp Canslim,

  27/11/2019 “Bạn nhất định phải có một phương pháp đã được chứng minh, đáng tin cậy để xác định chính xác liệu bạn đang đứng ở thị trường con bò hay thị trường gấu. Đây là bài học quan trọng nhất bạn có thể học nếu muốn ngừng thua lỗ và bắt đầu chiến thắng.”- William J’Oneil

 • Ngày phân phối là gì? và khi nào nó suất hiện?

  25/11/2019 “Muốn đầu tư một cách hiệu quả bạn cần phải kiểm tra giá và khối lượng cổ phiếu hàng tuần trong mô hình giá để kết luận cổ phiếu có biểu hiện tích lũy hay có quá nhiều khuyết điểm về giá và khối lượng. Sau đó,thực hiện phân tích cơ bản để kiểm tra thu nhập, doanh thu và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu…”– William J. O’Neil

 • Cách xác định đáy của thị trường theo Phương pháp Canslim

  29/11/2019 “Bạn phải biết khi nào xu hướng cũ kết thúc và chính thị trường tiết lộ tín hiệu hãy mua lại cổ phiếu. Bạn không thể hành động theo ý kiến cá nhân, tin tức hoặc cảm xúc của chính mình. Mà phải có những quy tắc chính xác và tuân theo chúng..” – William J. O’Neil

 • Bạn nên nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu theo Phương pháp Canslim?

  29/11/2019 “Nếu mục tiêu của bạn là chọn các cổ phiếu chiến thắng, thì bạn không muốn sở hữu quá nhiều cổ phiếu mà làm cho lợi nhuận của những cổ phiếu dẫn đầu bị giảm xuống”