• Đường SMA và các ứng dụng trong phân tích kỹ thuật

  25/11/2019 SMA viết tắt của Simple Moving Average- đường trung bình động giản đơn. Là một trong những chỉ báo được sử dụng đầu tiên trên thị trường, cũng là chỉ báo trong bài học vỡ long nếu bạn muốn học phân tích kỹ thuật. SMA nối các điểm trung bình dịch chuyển của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định tạo thành một đường biến động theo giá cổ phiếu và đã loại trừ các yếu tố bất thường, làm giảm bớt sự biến động và giúp dễ dàng xem xu hướng giá của chứng khoán

 • Khối lượng giao dịch và vai trò của nó trong Phân tích Kỹ thuật?

  25/11/2019 Thật thú vị, khối lượng thường bị các nhà giao dịch bỏ qua vì nó là một chỉ số đơn giản. Trên thực tế, rất ít thương nhân hoặc nhà đầu tư biết cách sử dụng thông tin này để tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

 • Hỗ trợ, kháng cự và cách áp dụng trong PTKT?

  25/11/2019 “Sự kết hợp của phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật sẽ hiệu quả hơn trong đầu tư. Phân tích cơ bản củng cố niềm tin để nắm giữ cổ phiếu, và phân tích kỹ thuật cung cấp các điểm vào và thoát hợp lý.” - A.K. Prabhakar, Trưởng phòng nghiên cứu tại IDBI Capital Markets.

 • EPS Rating và Ứng dụng trong phân tích cổ phiếu dẫn đầu,,,

  09/12/2019 Để chắc chắn hơn về triển vọng của một cổ phiếu, điều quan trọng là sử dụng EPS Rating của công ty kết hợp với Điểm tổng hợp, RS Rating và A/D Rating. Khi kết hợp với nhau, các chỉ số xếp hạng này cung cấp một bức tranh toàn diện về các cơ bản của công ty, bao gồm tăng trưởng doanh số, nhu cầu của nhà đầu tư tổ chức và hiệu suất giá cổ phiếu.

 • Đường hiệu suất giá – RS Rating và ứng dụng trong đầu tư

  25/11/2019 " Đường hiệu suất giá hay chỉ số RS Rating là một chỉ báo cho bạn biết rằng trong số năm hoặc sáu cổ phiếu nắm giữ thì đâu là cổ phiếu thực sự dẫn đầu. Nếu bạn bắt buộc phải bán cổ phiếu, thì giống như việc nhổ cỏ dại, bạn phải bán những cổ phiếu xấu nhất trước". - William J. O'Neil