• L: cổ phiếu lãnh đạo và cổ phiếu đội sổ

  16/03/2019 Trong thị trường chứng khoán, mọi thứ đều có tính tương đối. Các nhà đầu tư lớn không chỉ tìm kiếm các cổ phiếu tốt mà họ tìm kiếm những thứ tốt nhất - những doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận tăng nhanh nhất, những sản phẩm mới mạnh nhất có khả năng thay đổi trò chơi.

 • I: Tài trợ của tổ chức

  16/03/2019 "Sự quan tâm của tổ chức" đơn giản chỉ đề cập đến quyền sở hữu của một cổ phiếu của các quỹ tương hỗ, các ngân hàng, quỹ lương hưu và các tổ chức lớn khác. Những nhà đầu tư chuyên nghiệp này có bộ phận phân tích nghiên cứu hàng ngàn cổ phiếu, do đó việc sở hữu của họ là xác nhận tốt để thấy họ mua một cổ phiếu mà bạn đang cân nhắc. Thậm chí còn tốt hơn để thấy số lượng quỹ tăng lên trong quý qua, vì nó cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với cổ phiếu đó.

 • M: Xu hướng thị trường

  16/03/2019 Là nhân tố cuối cùng, nhưng có thể nói M (xu hướng thị trường) trong hệ thống CAN SLIM là quan trọng nhất. Bạn có thể nắm giữ những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất thị trường, nhưng nếu xu hướng thị trường chung đang ở trong một xu hướng giảm, nó sẽ rất khó cho ngay cả những cổ phiếu tốt nhất để có thể duy trì nhịp tăng lên các vùng giá mới cao hơn.

 • Hướng dẫn lọc cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  18/11/2019 7 đặc điểm chính của một cổ phiếu thành công Tiêu chí chọn lọc cổ phiếu theo CANSLIM của iTrade Hướng dẫn lọc theo CANSLIM trên TTCK Việt Nam

 • Kỹ năng đọc biểu đồ và xác định chính xác điểm mua theo Phương pháp đầu tư tăng trưởng Canslim

  02/01/2020 Dù muốn hay không, biểu đồ đóng vai trò là một công cụ quan trọng cho các nhà giao dịch trực tuyến và đóng vai trò chính trong phân tích kỹ thuật