• Giới thiệu về phương pháp đầu tư Canslim ở Việt Nam

  14/11/2019 Hệ thống giao dịch CAN SLIM về cơ bản được chia thành hai phần chính. Đầu tiên là một bộ lọc các yếu tố cơ bản gần như chọn các cổ phiếu tăng trưởng cao liên quan đến các tiêu chí định lượng và định tính; một số khía cạnh là hữu hình, một số khác thì không. Thứ hai liên quan đến việc nhận ra các mẫu hình giá trên biểu đồ riêng của cổ phiếu.

 • C: Thu nhập quý hiện tại

  16/03/2019 Tốc độ tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) là điều thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tổ chức lớn. Vì vậy, hãy bắt đầu tìm kiếm những người chiến thắng trong thị trường bằng cách tìm kiếm các cổ phiếu có tăng trưởng doanh thu hàng quý và hàng năm mạnh mẽ - đây là 2 chữ "C" và "A" trong CAN SLIM.

 • A: Tăng trưởng thu nhập hàng năm

  16/03/2019 Một công ty có thể cắt giảm chi phí hoặc thực hiện các biện pháp khác để tăng thu nhập trong một phần tư hay hai năm. Điều đó có thể che đậy những vấn đề tiềm ẩn nghiêm trọng hơn mà công ty có thể phải đối mặt về nhu cầu về sản phẩm, giảm lợi nhuận hoặc xu hướng ngành tiêu cực. Vì vậy hãy đảm bảo tăng trưởng thu nhập hàng năm dài hạn cũng mạnh mẽ, tổi thiếu trong 3 năm gần nhất. Tiêu chí này có thể giúp bạn loại bỏ 80% cổ phiếu tồi.

 • N:Sản phẩm mới

  16/03/2019 Bản chất của giao dịch chứng khoán là giao dịch sự kỳ vọng, trong đó nhà đầu tư luôn tìm kiếm các vụ mùa tiếp theo của các công ty với các sản phẩm mới, nhằm tìm ra nhân tố đột biến có thể mang lại cho họ lợi nhuận khổng lồ.

 • S: Cung và cầu

  16/03/2019 Luật cung và cầu được thực hiện hàng ngày trên thị trường chứng khoán. Cầu mạnh đối với một lượng cung cổ phiếu sẵn có hạn chế sẽ đẩy giá cổ phiếu lên cao. Và lượng cung cổ phiếu lớn khi nhu cầu yếu sẽ khiến giá giảm. Vậy làm thế nào để bạn đo lường được cầu về một cổ phiếu? Bắt đầu bằng cách kiểm tra khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày. Hãy tìm những ngày mà số lượng cổ phần được giao dịch cao hơn nhiều (hoặc thấp hơn) so với bình thường.