• Bản tin iTrade - Xu hướng tiếp diễn

    26/06/2019 Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 120 triệu đơn vị, tăng 6.42% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 2.6%, đạt mức hơn 20 triệu đơn vị.