TẠI SAO CHÚNG TÔI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NÀY?

  • - Làm chủ nghệ thuật đầu tư và xác định đúng thời điểm tham gia thị trường.
  • - Tính toán chu kỳ tăng giá và tối đa hóa lợi nhuận đầu tư.
  • - Chia sẻ cách đọc biểu đồ chứng khoán - xác định kháng cự, hỗ trợ, điểm mua - bán và dừng lỗ.
  • - Chia sẻ kiến thức về cách quản trị danh mục một cách hiệu quả nhất.
  • - Giới thiệu hệ thống iTrade.vn và cách sử dụng hệ thống này để đầu tư chứng khoán thành công.

Nội dung Meetup

  • Đánh giá xu hướng thị trường
  • Phân tích dòng tiền
  • Đánh giá cơ hội đầu tư
  • Danh mục ý tưởng đầu tư
  • Chia sẻ kiến thức đầu tư

Thời gian dự kiến: 17h:17h30 Thứ 2 - Thứ 6

Để đăng ký, điền vào mẫu dưới đây