iTrade before you trade

iTrade

iTrade là Bộ công cụ phân tích chứng khoán toàn diện, hỗ trợ tối đa và toàn diện cho Nhà đầu tư khi tham gia đầu tư chứng khoán. Khi sử dụng iTrade, Nhà đầu tư có thể phối hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đầu tư nhằm hạn chế rủi ro khi thị trường giảm điểm và có được lợi nhuận tối đa khi thị trường tăng điểm.

  • iTech - Bộ công cụ phân tích kỹ thuật chuyên sâu
  • iData - Thống kê dữ liệu giao dịch

iTech iData
Công cụ Phân tích kỹ thuật chuyên sâu iTech giúp bạn xác định thời điểm mua bán hiệu quả nhất.

Mô hình kết hợp phân tích cung cầu lệnh, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài, mô hình nến và các chỉ báo PTKT...

>> Chi tiết
Thống kê dữ liệu giao dịch lịch sử của cổ phiếu cũng như VN-Index, HNX-Index trên cơ sở giá đã được điều chỉnh bởi các sự kiện làm thay đổi giá tham chiếu.

Dữ liệu chính xác, đầy đủ được đối chiếu với số liệu từ Sở GDCK...

>> Chi tiết
  Các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH TRÍ TUỆ
Địa chỉ: 331 Trần Xuân Soạn, Q.7, TP. HCM
ĐT: +84(08) 6262-4091
E-mail: info@itrade.vn