C: Thu nhập quý hiện tại

 
1.  "C" đại diện cho tiêu chí "Thu nhập hàng quý hiện tại"

Điều này thể hiện Công ty đã thực hiện bao nhiêu lợi nhuận trong quý báo cáo này? Bây giờ, so sánh con số đó với cùng quý năm ngoái. Để đủ điều kiện là một cổ phiếu tăng trưởng, thu nhập phải tăng ít nhất 20%. Hãy nhớ so sánh cùng kỳ (nhưng trong các năm riêng biệt), vì một số cổ phiếu có tính chu kỳ và sẽ có thời điểm lợi nhuận cao và thấp khác nhau trong năm.
Ví dụ, so sánh quý 3 năm 2019 với quý 3 năm 2018. Mức tăng trưởng trên 44%? Bây giờ hãy so sánh quý 2 năm 2019 với quý 2 năm 2018. Mức tăng trưởng có trên 20% không?
 

2. Tầm quan trọng

Không phải ngẫu nhiên mà hai chữ cái đầu tiên của Hệ thống Đầu tư CAN SLIM đều liên quan đến tăng trưởng thu nhập - yếu tố số 1 cần xem xét khi quyết định mua cổ phiếu nào.
 Tốc độ tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) là điều thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tổ chức lớn.
Vì vậy, hãy bắt đầu tìm kiếm những người chiến thắng trong thị trường bằng cách tìm kiếm các cổ phiếu có tăng trưởng doanh thu hàng quý và hàng năm mạnh mẽ - đây là 2 chữ "C" và "A" trong CAN SLIM.
 
Chúng ta cũng cần hiểu rõ rằng
"Mức tăng trưởng EPS 25% mỗi quý là mức chuẩn tối thiểu"
Các cổ phiếu tốt nhất thường có lợi nhuận từ 50% đến 100% hoặc nhiều hơn, càng lớn càng tốt, tập trung vào các công ty có tăng trưởng lợi nhuận hàng đầu, dẫn đầu thị trường.
 

3. Điều cần lưu ý

Đảm bảo rằng công ty có uy tín về các thành phần tạo ra tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ. Nếu công ty này yếu trong những lĩnh vực mình đang hoạt động, nó có thể không thể duy trì lợi nhuận EPS dài hạn.
 
Tăng trưởng doanh thu: Tìm kiếm các doanh nghiệp có mức tăng trưởng từ 20% - 25% trở lên trong quý gần đây nhất. Nếu tăng trưởng doanh thu của công ty thấp hơn mức chuẩn đó, chắc chắn rằng EPS của doanh nghiệp đã tăng ít nhất trong quý gần đây nhất.
 
Lợi tức trên vốn cổ phần: Tìm các doanh nghiệp có ROE cao hơn 17%. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cho thấy công ty quản lý vốn tốt như thế nào và giúp bạn xác định doanh nghiệp hoạt động tốt nhất.
 

4. Cách tìm cổ phiếu

Kiểm tra trong iTrade.vn: Bạn sẽ tìm thấy các xếp hạng về tăng trưởng doanh thu hiện tại của cổ phiếu, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận trước thuế, EPS và Xếp hạng SMR. 
 

5. Xếp hạng của iTrade.vn

Xếp hạng EPS: Chúng tôi xếp hạng mỗi cổ phiếu theo thang điểm từ 99 (tốt nhất) xuống 1 (tồi tệ nhất) về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng quý và hàng năm.
Các cổ phiếu tốt nhất thường có điểm EPS lớn hơn 95, có nghĩa là họ nằm trong top 5% của tất cả cổ phiếu về tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phần.

—————————————————

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG?

Hãy đăng ký Email để nhận tài liệu phương pháp đầu tư tăng trưởng Canslim

1. Chia sẻ đầu sách cần đọc

2. Bài học thực chiến

3. Nhận thông tin tham dự Meetup do iTrade tổ chức

4. Đăng ký khóa học nâng cao

Gửi bình luận 0 bình luận
  • Các thuật ngữ thường dùng trong hệ thống Đầu tư tăng trưởng Canslim

  • Base và các mẫu hình nến trong phương pháp Canslim,

<