A: Tăng trưởng thu nhập hàng năm

 

1.  "A - Annual Earnings" Đại diện cho tiêu chí "Thu nhập hàng năm"

  • Thu nhập hàng năm 25% - 50% hoặc cao hơn trong ba năm qua là tốt. 

 

2. Tại sao lại Quan trọng

Một công ty có thể cắt giảm chi phí hoặc thực hiện các biện pháp khác để tăng thu nhập trong một phần tư hay hai năm. Điều đó có thể che đậy những vấn đề tiềm ẩn nghiêm trọng hơn mà công ty có thể phải đối mặt về nhu cầu về sản phẩm, giảm lợi nhuận hoặc xu hướng ngành tiêu cực.
Vì vậy hãy đảm bảo tăng trưởng thu nhập hàng năm dài hạn cũng mạnh mẽ, tổi thiếu trong 3 năm gần nhất. Tiêu chí này có thể giúp bạn loại bỏ 80% cổ phiếu tồi.
Ở đây, mức tăng trưởng EPS hàng năm 25% là mức tối thiểu. Các cổ phiếu hàng đầu thường sẽ tăng mạnh hơn.
 

3. Cách tìm kiếm

Nhà đầu tư có thể tìm kiếm thông tin và đánh giá về sự gia tăng lợi nhuận trong các Bản thông cáo phát hành, trong Báo cáo tài chính của công ty hoặc từ các công ty dịch vụ tư vấn đầu tư. Các quyết định đầu tư chỉ nên đưa ra khi bạn đã có đủ cơ sở thông tin về cổ phiếu cũng như về mức tăng trưởng lãi ròng hàng năm.
 
Kiểm tra Cổ phiếu: Bạn sẽ tìm thấy xếp hạng về tăng trưởng lợi nhuận hàng quý và hàng năm của doanh nghiệp thông qua iTrade.vn

4. Xếp hạng của iTrade

Xếp hạng EPS: Xếp hạng mỗi cổ phiếu từ 99 (tốt nhất) lên 1 (tồi tệ nhất) về cả tăng trưởng lợi nhuận hàng quý và hàng năm. Các cổ phiếu tốt nhất thường có Xếp hạng EPS 95 hoặc cao hơn, có nghĩa là họ đang nằm trong top 5% của tất cả các cổ phiếu về hiệu suất thu nhập trên mỗi cổ phần.
 

—————————————————

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG?

Hãy đăng ký Email để nhận tài liệu phương pháp đầu tư tăng trưởng Canslim

1. Chia sẻ đầu sách cần đọc

2. Bài học thực chiến

3. Nhận thông tin tham dự Meetup do iTrade tổ chức

4. Đăng ký khóa học nâng cao

Gửi bình luận 0 bình luận
  • C: Thu nhập quý hiện tại

  • Các thuật ngữ thường dùng trong hệ thống Đầu tư tăng trưởng Canslim

  • Base và các mẫu hình nến trong phương pháp Canslim,

<